Hemşirelik

Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişileri yetiştiren eğitim dalıdır. 

Bir Hemşire ne Yapar?

- Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,

- Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,

- Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,

- Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,

- Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,

- Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,

- Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur.

Bir Hemşire ne gibi özellikler taşımalı?

- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

- Sorumluluk duygusu yüksek,

- Çabuk ve doğru karar verebilen,

- Tedbirli, tertipli,

- Şefkatli, sevecen,

- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

 


yükleniyor..
Nt Bilgi Teknolojileri